Wereldwijd een onderneming of
een particulier zoeken
Medische spoedopname
100 Medische spoeddienst
112 Ongeval? Agressie? Één oproepnummer in heel Europa
101 Federale politie - Voor DRINGENDE politiehulp
070 245 245 Antigifcentrum
071 448 000 Brandwondencentra
105 Rode Kruis-Vlaanderen - Dringende hulpverlening bij onheil of rampen
Kinderen
116000 Childfocus - Child Focus, het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, is een stichting naar Belgisch recht erkend als instelling van openbaar nut. Sinds 7 jaar stelt het Centrum 7 dagen per week en 24 uren per dag alles in het werk, zowel nationaal als internationaal, om verdwenen kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting te bestrijden. Het noodnummer 110 is permanent bereikbaar voor de melding van een verdwijning, een ontvoering of een geval van seksueel misbruik.
103 Kindertelefoon
Permanentiedienst
1307 Artsen van wacht
0903 99 000 (1,50€/min) Wachtdiensten apothekers
Psychologische hulp
107 Tele-onthaal

Wie zijn we?
Tele-Onthaal is een telefonische hulpdienst die je bijstaat als je het op een bepaald moment moeilijk hebt in je leven. Je kan er steeds je verhaal kwijt aan één van onze deskundige vrijwilligers. Anoniem en in vertrouwen.

Wanneer?
Je kan ons op het telefoonnummer 106 bereiken, dag en nacht, 7 dagen op 7.

Waarover kan je ons bellen?
Je kan ons bellen over de meest uiteenlopende onderwerpen, van de a van alcohol over de r van relatie tot de z van zelfdoding, en alles wat daartussen zit! Dus ook wanneer je je eenzaam voelt, omdat je boos of verdrietig bent, onmacht ervaart, of omdat je stoom wil afblazen.

Hoe helpen we je?
Door je de nodige tijd en aandacht te geven, door te luisteren en mee te leven. Om zo samen alles eens op een rijtje te zetten. Of indien nodig, je door te verwijzen naar de meest geschikte vorm van professionele hulpverlening. Niet door je kant-en-klare oplossingen aan te bieden, want die hebben we niet.

Online
Omdat online-contact voor sommige mensen makkelijker lukt dan praten, kan je ons ook via het internet bereiken. Via Tele-onthaal bieden we je de kans om op geregelde tijdstippen in de week, een hulpverlenend gesprek te voeren met één van onze vrijwilligers.

0800 32 123 Zelfmoordpreventie - Dit nummer staat ter beschikking van zowel de personen welke een zelfmoordcrisis doormaken als van hun omgeving. Personen staan ter uwer beschikking om te luisteren en te spreken met u over zelfmoord, u te ondersteunen , het punt te maken , en dit 24u/24u.
02 537 82 24 Anonieme Alcoholisten - 24u/24u, alle dagen met volledige privacy
0800 20 120 Aids- en Soatelefoon - Hulp en informatie over AIDS. Van maandag tot vrijdag, van 18u tot 21u
078 15 10 20 De DrugLijn
0800 18 801 Kankerfoon
Milieu
070 23 30 01 SOS Pollution
Diversen
070 344 344 Card Stop - In geval van verlies, diefstal, voorval met bankkaart, dienst beschikbaar 24u/24u, 7d / 7.